การบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2

24ก.พ. - by isadmin - 0 - In News

อบรมหัวข้อ “การบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยระบบสารสนเทศ” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 306 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://swp-inv2.eventbrite.com (เปิดรับเพียง 20 บริษัท เท่านั้น)

ใส่ความเห็น