จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

การบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 1

กลุ่มบริษัทไอเอส ร่วมกับ สวทช. , Software Park, iTap (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา), DCTi และ Zebra จัดอบรม “การบริหารจัดการคลังอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการนำซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยในงานคลังอะไหล่สำหรับหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อลดต้นทุนในการสำรองอะไหล่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วงงานคลังอะไหล่ ประกอบกับเทคนิคการลดเวลาหยุดเครื่องจากการจัดการคลังที่มีประสิทธิภาพให้กับสมาชิกภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จึงทำให้มีการเปิดอบรมต่อในรุ่นที่ 2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อรองรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์และลงทะเบียนไม่ทัน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://swp-inv2.eventbrite.com