จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีคอน จำกัด จัดกิจกรรมจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ระบบ CMMS ร่วมกับ IIoT เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในกิจกรรมบำรุงรักษา”เพื่อยกระดับหน่วยงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจในระบบการจัดการงานบำรุงรักษาและซอฟท์แวร์ CMMS ช่วยในการบริหารงานบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และแสดงสถานะการทำงานและตรวจสอบสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรแบบ Real Time โดยนำข้อมูลจากเครื่องจักรเข้าสู่ Mobile Application

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

#Softwaremaintenance#Preventive #inventory #corrective #cmms #maintenance