จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

….ความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้สมาชิกของผู้ใช้ PMII สามารถเอาข้อมูล เข้าสู่ AI เพื่อวิเคราะห์จากประวัติการบำรุงรักษา สู่ Smart Maintenance