จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

PTT RAISE ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. ร่วมกับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การใช้โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง CMMS กับการเชื่อมต่อข้อมูลสู่ AI และการใช้งานร่วมกับ IIoT ”

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565
สถานที่ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

#PTTRAISE #PMIIRAISE #CMMS #AI #Robotics #Robot #IIoT #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุง