อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

บริษัท ไอเอฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของเราที่ได้รับใบประกาศนียบัตรโดยผ่านการอบรมและทดสอบจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งความรู้ที่ได้รับนี้จะสามารถนำไปพัฒนาให้กับองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาสู่ Digital Tranfromation Platfrom