จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ร่วมออกบูธในงาน CBM DAY 12th    ซึ่งจัดโดย แผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน  โดยในงานดังกล่าวฯ ทางบริษัทไอเอส ได้นำโปรแกรม PMII on Mobile 2019 ที่สามารถทำงานบน Mobile ได้ทั้งระบบ และยังรับข้อมูลจากเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ (Machine Interface) มาเปิดตัวในงาน  และในครั้งนี้ได้รับเกียรติส่งวิทยากรขึ้นบรรยายในหัวข้อ “The Next Level Maintenance Transformation (การก้าวเปลี่ยนงานซ่อมบำรุงสู่ยุคดิจิทัล)”

ซึ่งได้ความสนใจจากผู้ร่วมงานกว่า 450 โรงงาน