จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

ถ้าหากพูดถึงคลาวด์ หรือ CloudComputing  (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) แล้ว สิ่งที่อีกหลายๆคนนึกถึงก็คงเป็นบริการพื้นที่รับฝากไฟล์บนอินเตอร์เน็ต อย่างพวก Google drive , OneDrive , iCloud และอื่นๆ ซึ่งพวกบริการเหล่านี้ก็นับเป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของ คลาวด์ ที่เรียกว่า CloudStorage แต่ก็เป็นหนึ่งในประเภทบริการของคลาวด์ เท่านั้น แท้ที่จริงแล้ว บริการนี้มีความหมายกว้างกว่าที่หลายคนคิด

Cloud หรือ CloudComputing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุกๆด้าน ทั้งด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงานของตนให้มันยุ่งยาก แต่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานง่ายๆ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ CloudComputing ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเอง