จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

ไอเอสฯ ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ทำการพัฒนา Mobile Plateform สำหรับการรับค่าจากเครื่องจักรด้วยระบบ IOT เพื่อแสดงผลการทำงานของเครื่องจักร และสามารถดึงค่าที่ส่งผลการการเสียของเครื่องจักร เพื่อเข้าสู่ระบบ CBM แบบอัตโนมัติ
ทั้งนี้ทางโครงการฯ เปิดให้โรงงานที่สนใจระบบดังกล่าว เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น Prototype Project โดยไม่มีค่าใช้จ่าย .. ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงที่ @pmii ได้ทันที