อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

PMII Web Application

        PMII เป็นโปรแกรมการบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMMS (Computerized Maintenance Management System) ในรูปของ Web Application ซึ่งเป็นการบริหารจากส่วนกลางโดยแท้จริง ผ่านทางการควบคุมบริหารใบสั่งงาน (Work Order Control System) การวางแผนงาน (Preventive Maintenance) การควบคุมและจัดเก็บประวัติเครื่องจักรอุปกรณ์ (Equipment History) การบริหารระบบงานซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร (Improvement Maintenance) การบริหารจัดการระบบสต็อกพัสดุอะไหล่ (Stock Maintenance System)

และนอกจากนนี้ PMII ยังรองรับการใช้งานแบบ Mobile App ซึ่งใช้งานผ่าน Cloud Computing ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

และนี้ … คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ PMII

IS SOFTWARE Co.,Ltd.

Tel: 0-2917-7433 (Auto) Fax: 0-2917-7480 www.Todayissoftware.com.