อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์​ จำกัด ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมระบบ CMMS (โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์​ จำกัด) จัดให้มีการ Refresh Training ในหัวข้อ Inventory Management, Corrective Maintenance และการคำนวณ KPI ในงานซ่อมบำรุง ให้สำหรับสมาชิกผู้ใช้งานระบบ PMII ในเวอร์ชั่นใหม่และการใช้งานบน Mobile Application เพื่อเน้นความเข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานต่อไป…

 

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ และศูนย์อบรม CMMS จะมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆอีกทุกๆเดือน…. ซึ่งท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารและสำรองที่นั่งการอบรมได้ที่ www.todayissoftware.com