อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

แผ่นวัดอุณหภูมิ ชนิดพิเศษ สําหรับงานอุตสหกรรมโดยเฉพาะ สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิ สูงสุด แสดงผลทันทีที่ติดตั้ง ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ จากอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน CBM (Condition Base Maintenance) และงานด้าน AM (Autonomous Maintenance) โดยเน้นการแจ้งเตือนก่อนการเสียของเครื่องจักร

เราจำหน่าย Thermax แผ่นวัดอุณหภูมิ และสี Thermochromic และ Photochromic และหากคุณต้องการแถบวัดอุณหภูมิที่ใช้งานเฉพาะ  เราสามารถทำ CUSTOM LABEL ให้คุณได้

1. Thermax® Ireversible Label

เป็นกระดาษวัดอุณหภูมิ แถบวัดอุณหภูมิ หรือ แผ่นวัดอุณหภูมิ หรือสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายไปทุกประเทศทั่วโลก มีช่วงอุณหภูมิที่จะใช้ในการตรวจสอบ ตั้งแต่ -17°C ไปจนถึง +1270°C จึงถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย อาทิ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และยา รถยนต์ อากาศยาน และการตรวจสอบอุณหภูมิด้านวิศวกรรม

2. Thermax® Reversible Label

เป็น Reversible Label  เป็นแผ่นวัดอุณหภูมิ หรือสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ ที่มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี หมึกลิควิดคริสทอล ( Liquid Crystal Ink ) ซึ่งมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จะแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขสีเขียว แดงน้ำตาล และสีน้ำเงิน ขึ้นลงตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงมีความแม่นยำสูง ค่าความคาดเคลื่อน ( Tolerance ) ±1°C

3. Thermax® Dishwasher Temperature Label

T.D.I. เป็นแผ่นวัดอุณหภูมิที่ออกแบบเพื่อวัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงของเครื่องล้างจานได้อย่างดีเยี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบตามมาตราฐาน HACCP เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอย่างละเอียด การใช้ T.D.I. บนพื้นผิวจาน และภาชนะใส่อาหาร แต่ละรอบในการล้างด้วยเครื่องล้างจานนั้น จะให้ค่าบันทึกเพื่อแสดงว่าจาน และภาชนะนั้นผ่านอุณหภูมิการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตราฐานสากล